Rèm vải chống nắng RCN07

  • Tên sản phẩm: Dimmer 2
  • Khổ rộng: 280 cm
  • Thành phần: 100% polyester